Regler - Filnamn och mappnamn i Azure 
--------------------------------------------------


* För namn i mappar och filnamn: Använd endast små bokstäver (a-z), alltså ej stora bokstäver, 
siffror om så behövs (0-9), minustecken (-) för separera ord samt punkt för separera filändelser (*.jpg) i filnamn.

Exempel:
- /upload/background/background-tree.jpg (Giltigt)
- /upload/back ground/background-tree.jpg (Ej giltigt, blanktecken finns i mappnamnet)
- /upload/background/background tree.jpg (Ej giltigt, blanktecken finns i filnamnet)
- /upload/Background/background-tree.jpg (Ej giltigt, stor bokstav i mappnamnet)
- /upload/background/Background-tree.jpg (Ej giltigt, stor bokstav i filnamnet)

* Använd alltså INTE blanktecken i filnamn eller mappar.
* Använd gärna varumärkesnamnet i filnamnet, ex: "background-brandname.jpg".