Lite om Yoga

Yoga

Yoga betyder "Att föra samman, att förena". Andra betydelser är "Stretch i varm kropp", "Att uppnå det som tidigare var ouppnåligt", "Att bli En med Alltet". Yoga är en av de sex fundamentala system inom Indisk filosofi - darsana. Rötterna härstammar från Veda, den äldsta samling av Indisk kultur där rötterna går tillbaka minst 5000 år


Vedas fyra hörnpelare


- Rig-Veda. Om det Omanifisterande, det eviga

- Sama-Veda. Om talets alla aspekter, för att uttrycka den omanifisterade, rena kunskapen. Här har vi bl. a Mantra

- Yayur-Veda. Om handling och aktivitet i harmoni med naturen. I underavdelningar till Yayur-Veda hittar vi Ayurveda, Yoga mm

- Atharva-Veda. Om helheten i den manifisterade världen. I underavdelningar till Atharva-Veda hittar vi bl.a Vastu (en form av Feng shui)

Varför Yoga?

Ändamålet med Yoga är personligt. Från början var det yttersta målet att uppnå frihet, frigörelse, moksha. Idag är målet kanske av annan karaktär: att bli smidig och rörlig, hålla sin kropp i balans och välmående, att minska stress, att hitta en större mening med Livet etc.

Yoga är det viktigaste mötet du kan ha - Mötet med Dig själv. Det behöver inte vara på en matta, i en yogasal, omklädd.
Yoga är något man har med sig överallt,
i sitt andetag,
i sitt sinne,
i ens kropp,
i ens tankar.
Yoga är verkligen Livet!


Yoga hos JennySense

Yogan är min följeslagare sedan 2001 och den är min bästa vän som lär mig så mycket om livet, om mig själv, om allt.Det finns ett härligt smörgåsbord av yoga idag och där finns något för alla. Så våga smaka på de olika stilarna och utforska dem.

Min Studio är liten men naggandes god! Med max 7 personer per kurs/workshop erbjuder jag en intim och personlig stämning där jag ger var och en mitt fulla deltagande och engagemang!

Min roll som lärare är att ge eleven nycklar och visa på dörren. Sen är det upp till eleven att låsa upp, öppna och gå igenom.
Jag arbetar mycket intuitivt och känner in stämningen i salen, energierna och skapar i nuet.

Jag önskar brinna och ge med öppet hjärta det äkta, det genuina, kvalite och det jag tror på.
Dessa ledord är grunden för JennySense.

 

Ayurvedayoga

Mediyoga

Samayoga

Yinyoga

Yoga för dig - för dig som vill läsa nyheter och reportage om yoga