Bokningsvillkor


När Du bokar dig till en kurs, workshop, event, retreat, massagebehandlingar etc hos JennySense gäller villkoren nedan. Vid bokning accepterar du dessa villkor. All bokning är bindande!

Yogakurser:  

Anmälan: Anmälan görs via mail till jenny@jennysense.se
När du har gjort det har du också accepterat Bokningsvillkoren på denna sida. Faktura skickas till dig vid bokningstillfället. Betala till bank-giro eller swish. Din kursplats säkras endas genom full betalning av kursen.

Vid ledig plats finns det möjlighet att komma på ett "Prova på". Detta kostar 250,- för en session och därefter bestämmer man sig om man vill boka kursen. Den redan betalade kostnaden dras då av vid fakturering. Denna möjlighet finns bara för dem som har intentionen att börja på en yogakurs hos JennySense och endast en gång per person.

Betalning: Kursavgiften skall vara JennySense tillhanda senast 7 dagar innan kursstart. Önskar du kvitto så meddela mig.

Avbokning: Vid avbokning senast 1 vecka före kursstart återbetalas eventuellt inbetalad kursavgift. Vid avbokning mindre än 1 vecka före kursstart debiteras hela kurspriset.

Vid sjukdom: Vid sjukdom (läkarintyg erfordras) INNAN KURSSTART får den anmälda deltagare kursavgiften tillgodo. Tillgodohavandet gäller för samma belopp och kan utnyttjas på alla JennySense kurser och ayurvediska massager inom loppet av 12 månader från den ursprungliga kursens startdatum. För sjukdom under kursen utfaller ingen kompensation. Missar man yogatillfälle så kan dessa tas igen under kurstiden i mån av plats.


Ayurvedakurs:   

Anmälan: Anmälan görs via mail till jenny@jennysense.se
När du har gjort det har du också accepterat Bokningsvillkoren på denna sida. Faktura på anmälningsavgift skickas till dig vid bokningstillfället. Betala till bank-giro eller swish. Din kursplats säkras endast genom att anmälningsavgiften 500:-/steg (avräknas från kursavgiften)

Betalning:  Avgiften skall vara JennySense tillhanda senast 2 veckor innan kursstart.

Avbokning:
- Vid avbokning 7 dagar eller mer före kursstart återbetalas eventuellt inbetald kursavgift med undantag för anmälningsavgift.
- Vid avbokning 6 dagar eller mindre före kursstart återbetalas halva kursavgiften med undantag för anmälningsavgift.
- Vid avbokning/avbrott under påbörjad kurs återbetalas ingenting, men det är automatiskt kostnadsfritt för dig att gå kursen vid nästa kurstillfälle.


Workshop, event, retreat mm:

Anmälan: Anmälan görs via mail till jenny@jennysense.se
När du har gjort det har du också accepterat Bokningsvillkoren på denna sida. Faktura skickas till dig vid bokningstillfället. Betala till bank-giro eller swish. Ev anmälningsavgift är inte återbetalningsbar vid avbokan/sjukdom

Vid retreat och event (som inte är på studio JennySense) gäller din egen försäkring om något händer (person, hemförsäkring). På studio JennySense är du försäkrad via If

Betalning:
till Workshop: avgiften betalas senast 3 dagar innan tillfället
till Event: anmälningsavgift betalas direkt vid bokning, därefter återstående belopp betalas senast 30 dagar innan tillfället
till Retreat: se aktuell retreat.

Avbokning: Vid avbokning sker full debitering av hela avgiften.
Bokningen för våra events är bindande och ingen återbetalning sker, förutom vid sjukdom (se nedan)
Vid Retreat, se aktuell retreat,

Vid sjukdom: Vid sjukdom (läkarintyg erfordras) får anmäld deltagare avgiften tillgodo (gäller ej events och retreter). Tillgodohavandet gäller för samma belopp och kan utnyttjas på alla JennySense kurser och ayurvediska massager inom loppet av 12 månader från det ursprungliga tillfället.
Vid Events återbetalas hela beloppet (exklusive anmälningsavgift) vid uppvisande av läkarintyg senast 7 dagar innan startdatum.
0-6 dagar innan startdatumsker ingen återbetalning. Återbetalning på hela beloppet (exklusive anmälningsavgift) om eventet ställs in.
Vid Retreat, se aktuell retreat


Massagebehandlingar, konsultationer, RTT:

Om tjänsten är bokad via Wellnet eller Actiway gäller deras bokningsvillkor och prislista.

Anmälan: Anmälan görs via mail till jenny@jennysense.se
När du har gjort det har du också accepterat Bokningsvillkoren på denna sida.

Betalning: Avgiften betalas senast samma dag som tillfället är. Betala till bank-giro eller swish

Avbokning: Vid avbokning senare än 24 timmar innan behandling/bokad tid & vid uteblivet besök – full debitering (om inte läkarintyg kan uppvisas)

Vid sjukdom: Vid sjukdom (läkarintyg erfordras) får anmäld deltagare avgiften tillgodo. Tillgodohavandet gäller för samma belopp och kan utnyttjas på alla JennySense kurser och ayurvediska massager inom loppet av 12 månader från det ursprungliga tillfället.