Ensamhet

Vi är sociala varelser, så är det, men vi har alla olika behov. Endel trivs att vara ensamma med sig själv, för andra är det en skrämmande tanke.Man kan vara ensam och man kan känna sig ensam - två helt olika saker.
Man kan ha massor av människor runt sig och ändå känna sig ensam.Det finns olika slags ensamheter:

  • känslomässig eller relationsmässig (man har inte den känslan)
  • social eller kollektiv (att inte tillhöra en grupp/något större)
  • existentiell (jag/mitt liv saknar mening)
  • nya situationer (nytt jobb, relation etc)
  • jag är annorlunda (jämföra sig och/eller kan inte connecta med andra)

Ensamheten kryper längre och längre ner i åldrarna och pandemin gjorde ju inte saken bättre utan mycket sämre när det var isolering och rak av livsfarligt att träffa någon. Kommer du ihåg?

Relationer på näten kontra "äkta" relationer är inte det samma. En sann lojal vän är så mycket viktigare än 100000 följare, eller? Världen har ändrats och kommer fortsätta att ändras. Vi har blivit mer försiktiga, saknar tillit till andra. Ofrivillig ensamhet påverkar vår hälsa negativt också, både fysiskt och psykiskt.

En orsak till att man känner sig ensam är att man inte har en närande och stark relation till sig själv. Och har man inte det så är ensamhet något förfärligt.
Hur är relationen till dig själv? Tycker du om ditt sällskap? Trivs du med dig själv? Var lite nyfiken.

Börja här.
Därefter tar du det ut i Världen. Sök dig till andra som har något gemensamt med dig, ett intresse t.ex. husdjur kan ha stor betydelse, att vistas i naturen är ett annat bra exempel.
Men det börjar med dig.

Dela gärna med dig till mig om du vill så kan vi prata om det.
Maila mig på jenny@jennysense.se